• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst zastupuje Českou republiku v mezinárodní asociaci Energie-Cités

Během 15. Výroční konference NSZM, která se uskutečnila 4. prosince 2008 v prostorách Magistrátu hl. města Prahy, byla podepsána smlouva o členství NSZM v mezinárodní asociaci místních samospráv Energie-Cités. Asociace byla založena v roce 1990 a v současnosti sdružuje kolem 1000 samospráv. Pomoc členským městům zaměřuje zjeména na otázky energetiky udržitelné pro budoucnost. Energie-Cités v ČR realizuje mimo jiné projekt MODEL, s NSZM spolupracuje na projektu IMAGINE a také na projektu DISPLAY, který je zaměřen na energetické štítkování budov a „učí budovy mluvit“ o jejich energetické náročnosti. Na evropské úrovni organizuje Energie-Cités tzv. Pakt starostů a primátorů, jehož podpisem se přihlášená města a obce zavazují ke splnění a překročení klimatických závazků EU 3x20.

zpět na přehled aktualit

TISK
i