• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Evropská Zdravá města hrála významnou roli na velké konference WHO v Ostravě

Světová zdravotní organizace (World Health Organization, WHO) uspořádala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě Šestou ministerskou konferenci s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států evropského regionu WHO, ale i zástupci Kanady, Filipín a Spojených států a 15 mezinárodních a nevládních organizací. Během tří dní proběhlo 9 plenárních zasedání a 16 tematických akcí (side events), zdůrazněny byly zejména oblasti jako kvalita ovzduší, chemická bezpečnost, změna klimatu, odpady, voda a sanitace či život ve městech. Byla opakovaně dokumentována zásadní vazba mezi kvalitou životního prostředí a zdravím obyvatel a poprvé byla významně akcentována role měst a regionů při dosahování udržitelného rozvoje a naplňování cílů mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs).

Jedním z témat byla spolupráce se Zdravými městy a regiony WHO. V rámci úvodního semináře na Nové radnici v Ostravě proběhla panelová diskuse zástupců měst a regionů Evropy na téma „resilience“ komunit (odolnosti, přizpůsobivosti) a reakce na tak významné faktory a trendy je např. stárnutí populace či migrace, zvýšené riziko extrémních výkyvů počasí, znečištění ovzduší, odpady, hluk či nerovnoměrná distribuce zdrojů, role lokální ekonomiky, sociální nerovnosti i řada dalších témat, se kterými se primárně musí vypořádávat politici na místní úrovni vůči svým občanům. Českou republiku zde kromě hostitelské Ostravy a Moravskoslezského kraje reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR, dalšími panelisty byl zástupci Norska, Turecka, Itálie či Belgie.

Účastníci významné ministerské konference zhodnotili pokrok dosažený v oblasti životního prostředí a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu. Sítě Zdravých měst a regionů WHO společně vyjádřily plnou podporu Ostravské deklaraci a připojily doplňující prohlášení k aktivní roli municipalit a regionů.

Více k Šesté ministerské konferenci WHO zde.
(foto zdroj: WHO)

zpět na přehled aktualit

TISK
i