• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Na Magistrátu hl. m. Prahy proběhlo setkání Zdravých městských částí

Národní síť Zdravých měst připravila ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a MČ Praha-Libuš a Písnice setkání ke sdílení dobré praxe v městských částech. Akce proběhla 16. dubna a byla určena všem zájemcům o program Zdravé město. Během tohoto setkání mohli jeho účastníci načerpat inspiraci zejména od zástupců Zdravých městských částí Praha-Libuš a Písnice, Praha-Slivenec, Praha-Dolní Počernice a Praha 7, které mohou nabídnout cenné a v praxi vyzkoušené postupy.

Radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek hovořil o rozvoji městských částí v souladu. Setkání proběhlo v rámci projektu NSZM podpořeného ze zdrojů Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

zpět na přehled aktualit

TISK
i