• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI se inspirují | záznam

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých městských částí se uskutečnilo ONLINE
ve čtvrtek 9. března 2021 od 9:00 h. do 11:00 hodin.

Záštitu nad akcí převzal Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy.

Diskutovalo se nad tématy:

  • Spolupráce a podpora kultury v MČ
  • Péče o životní prostředí v podmínkách městské čtvrti
  • Strategické plánování v MČ
  • Zapojování veřejnosti
  • a dotazům účastníků

Akce byla určena zástupcům městských částí, pracovníkům městských úřadů, odborným partnerům, ale i všem dalším zájemcům.

Děkujeme za vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i