• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Města a obce se stále mohou přihlásit k energetické kampani DISPLAY

Jak snížit náklady na provoz budov ve vlastnictví města? Před realizací úsporných opatření je třeba vždy vycházet z aktuálních informací o spotřebě energie. Právě takový postup nabízí celoevropská kampaň DISPLAY, která vychází z povinného energetického štítkování budov, v ČR povinného od začátku roku 2009. Štítky DISPLAY nabízí samosprávám možnost, jak s občany komunikovat atraktivní formou plakátů umístěných přímo na budovách. Plakáty poskytují zájemcům údaje o skutečné, tedy fakturované spotřebě energie, o spotřebě vody a o emisích CO2, které vznikly při výrobě energie budovou spotřebované. Na plakátech se objeví také konkrétní opatření, která by spotřebu energie v budově snížila. Města a obce, která se přihlásí ke kampani DISPLAY, získají účinný nástroj k řízení spotřeby energie v budovách a ke snížení souvisejících finančních nákladů. Do kampaně DISPLAY se zatím zapojilo Zdravé město Litoměřice a Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice. Více informací naleznete v příloze zářijového čísla časopisu Moderní obec.

Evropskou kampaň DISPLAY iniciovala asociace samospráv Energie-Cités, kterou v České republice zastupuje Národní síť Zdravých měst. Zapojená města a obce získají přístup k on-line kalkulačnímu nástroji, jenž umožňuje mimo jiné výpočet emisí CO2 na základě fakturované spotřeby energie a vytištění plakátu DISPLAY. Více informací o kampani naleznete na stránkách www.display-campaign.org.

zpět na přehled aktualit

TISK
i