• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

"Manuál pro Zdravotní plán města" v novém kabátě

Plánování pro zdraví je podceňovanou oblastí v řadě měst v Česku. Podle zkušeností Zdravých měst v Evropě je však zdraví obyvatel pro komunální politiky silné téma. Vyplácí se znát hlavní problémy a rizika zdraví lidí v regionu, vědět jak řešit slabá místa a mít k dispozici příklady dobré praxe. 

NSZM ČR společně s expertními partnery (Národní síť podpory zdraví a Zdravá Vysočina) připravila novou verzi návodu, jak připravit a řídit koncepční podporu zdraví - "Zdravotní plán města". Místní postup města v souladu s dokumentem Zdraví 2020 považujeme za součást zvyšování zdravotní gramotnosti, což je téma rozvíjené ve spolupráci Zdravých měst a Ústavu zdravotní gramotnosti.

Otevřený seminář NSZM "Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami" proběhne na Magistrátu hl. města Prahy 25. dubna 2018 (pozvánka bude zveřejněna).

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i