• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KAUNAS, Litva: Udržitelný rozvoj a zdraví v praxi Zdravých měst a Zdravých regionů WHO

Ve dnech 22. a 23. září 2016 proběhlo v litevském Kaunasu 23. setkání Sítě Zdravých regionů (Regions for Health Network - RHN). Tato asociace je mladší sestrou mezinárodní Sítě Zdravých měst a jejích jednotlivých národních asociací (Healthy Cities Network – HCN), která příští rok oslaví již 30. výročí od svého založení.

Obě sítě fungující pod patronací Světové zdravotní organizace (WHO) mají podobné cíle i metody práce, mezi něž patří např. systémová podpora zdraví i konkrétní praktické aplikace v souvislosti s udržitelným rozvojem, spolupráce napříč sektory i úrovněmi veřejné správy, osvětová a vzdělávací činnost, sdílení dobrých praxí či vyhodnocování dopadů konkrétních projektů. A právě jedním z témat proběhlé konference byla diskuse o větší spolupráci a provázání probíhajících či plánovaných aktivit obou sítí.

Akce byla hojně navštívena, celkem se sešla téměř stovka osob z 23 zemí - zástupců národních orgánů, regionů, měst, odborných institucí a organizací i řada reprezentantů samotné WHO napříč jednotlivými pracovišti. Za všechny jmenujme například Zsuzsannu Jakab, regionální ředitelku WHO pro Evropu. Zastoupena byla i Česká republika v osobě Aleny Šteflové, ředitelky Kanceláře WHO v Praze a Jitky Bouškové z Národní sítě Zdravých měst. Za ČR zde zazněla řada příspěvků právě na téma propojení aktivity obou sítí, metodické spolupráce na rozvoji regionů, vazby Cílů udržitelného rozvoje a priorit Zdraví 2020 či aktivity v souvislosti s Databází Strategií, kterou NSZM vyvíjí ve spolupráci a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

Dvoudenní konference obsáhla velké množství zajímavých prezentací, které mohou být využitelné jako inspirace pro regiony v Česku. Zmíněna může být např. ukázka z Walesu, kde se výrazně zaměřují na propagaci a vazbu Cílů udržitelného rozvoje a témat Zdraví 2020. Pro prezentaci na národní, regionální i místní úrovni využívají nejen zajímavou infografiku, ale také intenzivní a dlouhodobou spolupráci s cílovými skupinami. Podobně v italském Trentinu lze nalézt řada inspirací pro zapojování veřejnosti při vytváření Strategie podpory zdraví v širším regionu. Velmi přínosným výstupem bylo rovněž i navázání kontaktů pro další spolupráci, například se zástupci spolkové země Dolní Rakousko, slovinského Ústavu pro zdraví a rozvoj či Kanceláře WHO v Bonnu, kde je vyvíjena řada nástrojů pro vyhodnocování dopadů životního prostředí na zdraví obyvatel.

zpět na přehled aktualit

TISK
i