• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kampaň Dny bez úrazů je zacílena zejména na bezpečnost dětí v dopravě

Také letos probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní kampaň s názvem Dny bez úrazů. Kampaň upozorňuje na možnosti prevence úrazů zejména u nejohroženějších skupin, kterými jsou děti a senioři. Většina úrazů je předvídatelná, prevence má tedy smysl a je tak nejúčinnějším prostředkem ke snížení počtu úrazů a ke zmírnění jejich následků. Pro účinnou prevenci dětských úrazů a osvětu v této oblasti je možné využít osvědčených metodik, jako jsou například programy „Na kolo jen s přilbou, „Vidíš mě“ nebo „Bezpečná cesta do školy“.

Přípravu a realizaci kampaně Dny bez úrazů ve Zdravých městech, obcích a regionech podporuje Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště. Pro propagaci akcí mají členové NSZM zdarma k dispozici plakáty, které vznikly rovněž ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Další informace o kampani Dny bez úrazů včetně přehledu aktivit členů NSZM naleznete na stránce www.zdravamesta.cz/dbu.

zpět na přehled aktualit

TISK
i