• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kampaň Den bez tabáku varuje před škodlivými účinky kouření

Světový Den bez tabáku se koná každoročně 31. května a připomíná zejména zdravotní rizika spojená s kouřením. Kampaň je podporovaná Státním zdravotním ústavem a jeho regionálními pracovišti. Stále aktuální zůstávají témata jako je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých. Letos se kampaň Den bez tabáku zaměřuje zejména na varování před škodlivými účinky kouření na zdraví, které bývá umístěno přímo na tabákových výrobcích. Varování kombinující obrázky s textem se v zemích, kde je uplatňováno, ukázalo jako vysoce účinná cesta ke zvýšení veřejného povědomí o vážných zdravotních rizicích užívání tabáku. Více informací naleznete na tématické internetové stránce Státního zdravotního ústavu.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech se u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada akcí, jako je „Cesta za čistým vzduchem“, „Zvířátka také nekouří“ nebo soutěže o nejlepší cigaretovou maketu. K propagaci akcí v rámci kampaně Den bez tabáku mohli členové NSZM zdarma využívat plakátů, které jsou k vyzvednutí na regionálních pracovištích Státního zdravotního ústavu.

Do kampaně Den bez tabáku se letos dosud zapojili tito členové NSZM: Blansko, Hodonín, Chrudim, Letovice, Litoměřice, Prachatice, Strakonice, Třebíč, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Vsetín. Přehled aktivit zapojených Zdravých měst naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.

zpět na přehled aktualit

TISK
i