• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměřilo na aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje

V pořadí již šesté Fórum pro udržitelný rozvoj se uskutečnilo 23. dubna v Lichtenštejnském paláci na Male straně v Praze. Cílem Fóra pořádaného Radou vlády pro udržitelný rozvoj bylo podnítit veřejnou diskusi o politice udržitelného rozvoje v ČR i v zahraničí. Jednání Fóra pro udržitelný rozvoj se v letošním roce zaměřilo výhradně na diskusi nad návrhem textu aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, jejíž poslední verze je k dispozici pro veřejnou diskusi, která bude probíhat i nadále až do konce května 2009.

Text a podkladové materiály ke Strategii udržitelného rozvoje jsou publikovány na adrese http://mzp.cz/cz/sur. Připomínky k této verzi je možné zasílat na adresu sekretariátu RVUR nebo vyplnit prostřednictvím formuláře do 31. května tohoto roku.

zpět na přehled aktualit

TISK
i