• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Efektivní a udržitelné hospodaření s energií bylo tématem semináře NSZM

Jak účelně hospodařit s energií na úrovni měst a obcí a jak úsporná opatření financovat? Právě těmito otázkami se zabývala Stálá sekce NSZM, která se uskutečnila 1. října v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce. Seminář byl zaměřen na energetický management měst a obcí, nabídl konkrétní zkušenosti s měřením indikátorů udržitelné energetiky a se zaváděním energetického managementu do praxe úřadu. Účastníci semináře byli seznámeni s aktivitami navazujícími na „Pakt starostů a primátorů“ („Covenant of Mayors“), prezentovány byly rovněž tuzemské zkušenosti s kampaní DISPLAY, která je zaměřena na energetické štítkování budov ve vlastnictví měst a obcí. Seminář byl určen zejména zástupcům územních samospráv, ale i všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

zpět na přehled aktualit

TISK
i