• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Cena Makropulos 2021 putuje do Valašského Meziříčí

Ocenění se uděluje každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Cena Makropulos může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Mimo samotnou věcnou cenu obdrží vítěz i peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun. Po několika letech, kdy byly oceněny konkrétní organizace nadstandardně pečující o seniory, se cena opět vrací na půdu obcí, tentokráte do Valašského Meziříčí, které se tak řadí bok po boku vedle Zdravých měst Chrudim či Prachatice.

Město bylo oceněno za dlouhodobý systematický postup, nadstandardní aktivity a kvalitní výsledky v řešení zdravotních, společenských a zdravotně sociálních potřeb seniorů. Slavnostní atmosféru večera podtrhnul svým vystoupením i fenomenální kytarista Štěpán Rak.

Město Valašské Meziříčí je dlouholetým aktivním členem asociace Národní síť Zdravých měst, a v tomto tématu slouží také jako tzv. „Referenční město“. Místostarostka Zdislava Odstrčilová je pak ambasadorkou tématu. Díky svým aktivitám může být pro řadu měst a obcí v České republice velkou inspirací. Mezi mnohým jmenujme například dlouhodobé plánování sociálních i zdravotních služeb v rámci celého mikroregionu, důraz na dostatečné financování, včasná příprava na demografické změny, plánovaní a řízení, koordinovaná a těsná spolupráce města a subjektů poskytujících péči, řada inspirativních programů pro seniory, vzdělávání pro ně i jejich rodiny. Více informací k práci města i jeho organizací, jednotlivé ukázky z praxe i záznam rozhovoru s místostarostkou a dalšími zástupci sociálních či seniorských organizací naleznete na odkazech výše.

Valašské Meziříčí dokládá zájem o své obyvatele v seniorském věku nejen schválenou Koncepcí přípravy na stárnutí populace, která je základním dokumentem k uvedené problematice, ale řadou aktivit pro kvalitní život seniorů. Ty připravuje, organizuje a pořádá ve spolupráci s řadou místních partnerů, ať už nevládních a církevních organizací, institucí, škol i podnikatelských subjektů. Do vytváření vstřícné atmosféry jsou vůči seniorům jsou zapojeni odborní partneři, městská policie, dobrovolníci, rodiny či žáci škol. A samozřejmě prostřednictvím různých programů jsou důležitými aktéry zejména senioři sami.

Místostarostka Odstrčilová k tématu dodává. „Je pro nás velkou poctou, že jsme toto ocenění z rukou ministra zdravotnictví obdrželi. Chtěla bych zde však poděkovat nejen kolegům z úřadu, kteří mají toto téma na starosti, ale zejména všem organizacím, zapáleným jednotlivcům i dobrovolníkům, kteří se o seniory a jejich kvalitu života ve městě i celém regionu starají. Tato cena je oceněním zejména jejich práce a věřím, že finanční dar bude vítaným příspěvkem na jednu z našich plánovaných seniorských aktivit.“

zpět na přehled aktualit

TISK
i