• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Proběhla kampaň "Světový den bez tabáku" | 31.5.

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se aktivně hlásí řada členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu.

Světový den bez tabáku 2019 se zaměřuje na dopad vlivu tabáku na zdraví plic lidí po celém světě. Cílem letošní kampaně nazvané "Tabák a zdravé plíce“ je zvýšit povědomí o:
- základní funkci plic, která hraje důležitou roli pro zdraví a pohodu všech lidí,
- riziku kouření tabáku a expozici kouře z druhé ruky (tzv. pasivní kouření),
- negativním dopadu tabáku na zdraví lidských plic, od rakoviny až po chronické respirační onemocnění,
- objevujících se důkazech o souvislosti mezi kouřením tabáku a úmrtím na tuberkulózu,
- opatřeních, která mohou hlavní cílové skupiny, včetně veřejnosti a vlád, přijmout, aby snížily rizika pro zdraví plic způsobená tabákem,
- rozsahu úmrtí a nemocí na celém světě z plicních onemocnění způsobených tabákem, včetně chronických onemocnění dýchacích cest a rakoviny.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dne bez tabáku naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbt.

zpět na přehled aktualit

TISK
i