• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!

V Táboře se proškolili ve facilitačních dovednostech

Nejen úředníci Zdravého města Tábor, ale i vedení města, tajemník či zástupci městské policie se ve dnech 8. a 9. 2. účastnili kurzu facilitačních dovedností. Kurz zajišťovala Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu financovaného z OPZ.

Tématem akce byly metody a techniky zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů města, řízení diskuze, facilitace, jednání s problematickými typy osobností, formy vedení pracovních skupin či efektivní komunikace s médii

Tento kurz, který vychází z potřeby seznámit klíčové aktéry se základními pojmy a dovednostmi, jejichž znalost a uplatňování v praxi vede v dlouhodobém horizontu k udržitelnému rozvoji města (obce, regionu) a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel, proběhl rovněž ve městech Jihlava a Kopřivnice, či v městských částech Prahy. Ze všech těchto míst byla zpětná vazba velice pozitivní.

Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města Tábor o kurzu říká: „Komunikace s veřejností je součást naší každodenní práce. Neustále se ptáme sami sebe, zda umíme komunikovat správně a dostatečně jasně. I proto jsem přivítala nabídku Národní sítě Zdravých měst uspořádat tento seminář. Cílem však nebylo jen zlepšení komunikačních dovedností ve vztahu k občanům či médiím, ale také připomenout kolegům skutečnost, že jim v jejich práci může projekt Zdravé město pomoci. Díky lektorce Daně Divákové, která zaujala i neustálé pochybovače, jsme získali inspiraci, jak náš úřad v oblasti komunikace dále rozvíjet. Nejvíce mě však potěšilo zjištění, že mám kolem sebe na úřadě bezvadné lidi, s nimiž se mi podaří posunout projekt Zdravého města Tábora zas o kousek dál. A za to děkuji.“

NSZM může díky prostředkům OPZ tento kurz nabídnout i dalším zájemcům z řad obcí a měst. Máte-li zájem, prosím neváhejte se nám včas ozvat.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i