• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Během intenzivního kurzu NSZM k facilitačním dovednostem se vyškolilo 7 městských částí

Zástupci sedmi městských částí Prahy se ve dnech 7. a 8. 11. sešli na kurzu facilitačních dovedností, který byl určen voleným zástupcům a úředníkům veřejné správy. Kurz pro městské části zajišťovala Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu financovaného z OPZ.

Tématem kurzu byly metody a techniky zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů města, řízení diskuze, facilitace, jednání s problematickými typy osobností, formy vedení pracovních skupin či efektivní komunikace s médii

Jiří Hladovec, koordinátor Zdravé MČ Praha 12 okomentoval svou účast na kurzu takto: „Schopnost komunikovat s veřejností je nezbytnou součástí moderní veřejné správy. Jako koordinátor Zdravé městské části Praha 12 jsem proto uvítal pozvání k účasti na seminář zaměřený právě na tuto oblast. Pod vedením lektorky jsme prošli simulacemi nejrůznějších situací, které při vedení veřejných akcí nastávají a vyzkoušeli si, jak je efektivně řešit. Děkuji za tuto příležitost a paní lektorce za vynalézavé vedení. V neposlední řadě děkuji všem dalším účastníkům za jejich zkušenosti a podíl na inspirativní atmosféře setkání.“

Tento kurz, který vychází z potřeby seznámit klíčové aktéry se základními pojmy a dovednostmi, jejichž znalost a uplatňování v praxi vede v dlouhodobém horizontu k udržitelnému rozvoji města (obce, regionu) a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel, proběhl v minulém roce rovněž ve městech Jihlava a Kopřivnice a z obou měst byla zpětná vazba velice pozitivní.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i