• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Aktualizujete STRATEGII / AKČNÍ PLÁN? Využijte NOVÉ SLUŽBY

Mezi horkými novinkami NSZM, které schválila Valná hromady NSZM dne 7. října 2020, je pomoc členům s aktualizací strategie města a přípravou akčních plánů.  Nové služby reagují na situaci, kdy členové musejí počítat se ztenčenými zdroji, hledají levnější a přitom kvalitní varianty.

Zajímají Vás podrobnosti? Čtěte níže a kontaktujte Kancelář NSZM ČR: nszm@nszm.cz

Strategie rozvoje je dnes standardní výbavou měst. Dokument je důležitý pro řízení rozvoje a zároveň nezbytnou podmínkou pro čerpání dotací. Pro přípravu strategie si dnes většina měst najímá konzultační firmu. Jakmile je po 2-3 letech nutné strategii aktualizovat, nastává opět hrazená spolupráce s dodavatelem. Příprava akčního plánu bez náležité zkušenosti a nástrojů je také poměrně složitá záležitost.

NSZM na tuto situaci reaguje nabídkou aktualizace strategie a/nebo přípravou akčního plánu, kterou se svými experty zajistí pro město bez nutnosti dalších výdajů. Využívá k tomu vysokou odbornost, dlouhodobě získávaná data i elektronické nástroje. Během několika měsíců od zadání získává město aktualizovaný dokument s řadou nových podkladů, navíc projednaný s veřejností. Celý postup je průběžně konzultován s vedením města i místním strategickým týmem. Strategický tým po schválení hraje zásadní roli v implementaci strategie a má k dispozici průběžnou konzultační pomoc NSZM.

Video k novým službám:

zpět na přehled aktualit

TISK
i