• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

20. Jubilejní konference asociace Zdravých obcí a regionů proběhla v Olomouci

20. Jubilejní konference NSZM ČR se uskutečnila letos ve dnech 18. a 19. září 2013 v Olomouci. Dvoudenní akci zahájila přehlídka nejpokročilejších měst, obcí a regionů, které jsou držiteli kategorie „B“ místní Agendy 21. Prezentovala se města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, Vsetín, obec Křižánky a mikroregion Drahanská vrchovina. Informace k finančním zdrojům pro obce představili zástupci Státního fondu či Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj i mezinárodní organizace Energy Cities. Akce se v jejím prvním dni zúčastnilo na 140 osob.

Na odborný program pak navázala večerní slavnostní recepce spojená s oslavou počínajících 20ti let působení asociace v České republice. Vzpomínky a své postřehy ke vzniku a působení sítě Zdravých měst přednesla řada významných hostů a dlouholetých partnerů – mezi nimi například ředitelka Kanceláře WHO v Praze Alena Šteflová, hlavní hygienik Vladimír Valenta, dále pak náměstek primátora statutárního města Olomouce, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci a řada dalších. Hovořili i reprezentanti zakládajících Zdravých měst, kteří na místě převzali malou pozornost. Slavnostní recepce byla současně ohlédnutím za dosavadními aktivitami asociace a zhodnocením úspěchů i překážek. Současně znamenala vykročení ke dvacátému roku jejího působení a pozitivním výhledem do budoucna.

Zmíněná Univerzita Palackého a její katedra rekreologie připravila program druhého dne konference. Ten byl zaměřen na pohybovou aktivitu všech generací a na to, co mohou města pro zlepšení podmínek pro pohyb a celkově pro zdraví svých obyvatel dělat. Byla přednesena řada alarmujících a zajímavých příspěvků, včetně ukázek dobré praxe. Akce byla doprovozena zajímavými návaznými exkurzemi.

 

zpět na přehled aktualit

TISK
i