• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Zdraví obyvatel - téma před volbami, 2018

25.4.2018

Před Valnou hromadou Zdravých měst, která se uskuteční dne 25. dubna 2018 na Magistrátu hlavního města Prahy, je připraven OTEVŘENÝ inspirativní diskusní blok "Zdraví obyvatel - téma pro obce a kraje".

Akce je otevřena všem zájemcům, účast ZDARMA.

Bližší informace, program a možnost registrace budou doplněny.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz