• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

12.10.2021 10:00

Údržba zeleně ve městě (seminář NSZM, Praha)

Připravujeme pro Vás celostátní seminář na téma ÚDRŽBA ZELENĚ VE MĚSTECH.

Přijďte diskutovat se zástupci měst a odborníky k tématům ...

  • JAK pečovat o travní plochy a stromy ve městech?
  • JAK efektivně hospodařit s vodou při péči o zeleň?
  • JAK aktivně do péče zapojit veřejnosti?
  • CO radí odborníci a jaké jsou zkušenosti měst?

KDY: 12. ŘÍJNA, 10:00 – 14:30 h.

KDE: Praha, Dům Radost, nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3

REGISTRACE: (do 7.10.) ZDE

Akce je připravena ve spolupráci NSZM ČR a Státním fondem životního prostředí ČR.

Seminář je určen pro politické zástupce měst, pracovníky úřadů (zejm. odborů životního prostředí), zástupce organizací zabývajících se uvedenou problematickou a další zájemce.
Účast není zpoplatněna.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Důležité:
Účastník je schopen při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
- doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
- prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Žádáme všechny účastníky o dodržování rozestupů, používání roušek či respirátorů v uzavřených prostorách a zvýšenou hygienu rukou.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i