• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.6.2018

Diskusní workshop: Udržitelná energetika v obcích

Ve středu 6. června proběhne v Rožnově pod Radhoštěm - jako doprovodná akce letní Školy Zdravých měst - tematický a diskusní workshop, který se bude věnovat obnovitelným zdrojům energie v obcích a možnostem jejich financování. Workshop je organizován Národní sítí Zdravých měst ČR ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Vystoupí zde zástupci mezinárodního programu Pakt starostů a primátorů v Evropě a asociace evropských municipalit Energy Cities. Účastníci se mohou zapojit do diskuze nad aktuálními možnostmi českých měst, jak realizovat energetickou transformaci, dekarbonizaci území, posílení adaptace na klimatickou změnu a zlepšení přístupu občanů k dostupné, levné a čisté energii. Za národní úroveň vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva obchodu a průmyslu, kteří budou prezentovat možnosti podpory udržitelné energetiky pro obce. 

Účastníci budou mít také ojedinělou příležitost konzultovat investiční projekty se zástupcem evropské organizace ELENA, která je iniciativou Evropské investiční banky, a která zprostředkovává finance na technickou asistenci a implementaci obnovitelné energetiky, distribuci energie z obnovitelných zdrojů a projekty podporující dopravní infrastrukturu.

Nedílnou součástí workshopu budou ukázky praxe energetických inovací českých měst, které mají již dlouholetou zkušenost s realizací energeticky efektivních řešení a jsou signatáři Paktu starostů a primátorů. Na akci bude rovněž možnost čerpat inspiraci z úspěšných projektů partnerských měst ze Slovenska.
 

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů z oblasti energetiky a dalším zájemcům. Registrovat se můžete na tomto odkazu do 25. 5. 2018: zdravamesta.cz/workshop-udrzitelna-energetika/registrace

Účast na akci je zdarma. Počet účastníků je z důvodu kapacity omezen - je nutná registrace.

Akce probíhá paralelně s Úvodním seminářem, který startuje Letní školu Zdravých měst.
V rámci workshopu je možnost zúčastnit se také večerního programu.

Akce je pořádána za podpory Evropské komise, asociace Energy Cities a programu Pakt starostů a primátorů.

Publicita Evropská komise a CovM

zpět na přehled akcí

TISK
i