• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání krajů k programům Zdravý kraj a MA21 - Liberecký kraj, 2015

12.2.2015

Ve čtvrtek 12. února 2015 se ve Zdravém Libereckém kraji v budově Krajského úřadu uskutečnilo pravidelné Setkání krajů k programům Zdravý kraj a MA21. Cílem setkání bylo sdílení osvědčených postupů a inspirací v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu.  Své zkušenosti sdíleli zástupci kraje Libereckého, Jihomoravského a kraje Vysočina.

Účastníky nejprve přivítala Ivana Hujerová (na fotografii), členka rady Libereckého kraje, a ředitel Krajského úřadu René Havlík. V úvodní části zástupci Libereckého kraje prezentovali zajímavé projekty a využívané postupy, např. realizaci partnerství pro udržitelný rozvoj v kraji, postupy komunikace s veřejností i uvnitř úřadu, využívané metody kvality, zdravotní politiku kraje či implementaci a udržování modelu excelence EFQM v podmínkách krajského úřadu. Ivana Hujerová také účastníky seznámila s procesem tvorby vize neziskového sektoru Libereckého kraje, která byla vytvořena na společném setkání členů neziskových organizací za využití metody „tvorba vize komunity“.

Následně Petr Švec, ředitel NSZM ČR, otevřel blok věnovaný zkušenostem a postupům v jednotlivých Zdravých krajích. Diskuse byla věnovaná důležitým oblastem z činnosti Zdravých krajů. Nejprve byly představeny Plány zlepšování pro rok 2015 a vyhodnoceny aktivity roku minulého. Zástupci kraje Vysočina informovali o realizaci projektu Angažovanci, který je zacílený na odborné vzdělávání zástupců veřejné správy, neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce. Další blok byl zaměřen na dotační tituly jednotlivých krajů. Byly představeny cíle dotačních programů, podmínky pro udělení grantů a podporované oblasti. Dále byla diskuse věnována fungování Komise Zdravého kraje či realizaci plánovacích akcí s veřejností, kampanía propagaci aktivit Zdravých krajů. Zástupci kraje Vysočina např. sdíleli své zkušenosti s pořádáním krajského Veřejného fóra a zapojováním mládeže. Zástupci Jihomoravského kraje představili činnost Pracovní skupiny projektu Zdravý kraj a témata setkávání s obcemi. Setkání bylo zakončeno diskusí nad dalšími aktuálními tématy.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz