• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

11.4.2019

Setkání (nejen) Zdravých MČ

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání (nejen) Zdravých městských částí. Akce bude zaměřena především na témata jako Zdravá městská část, metoda MA21, strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, participativní rozpočtování, zapojování mladých, vzdělávání, aktivity pro podporu zdraví, aktuální finanční zdroje a mnoha dalších. 

Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části a zazní řada inspirativních postupů a ukázek z praxe. Akce je určena nejen zástupcům městských částí, ale i všem dalším zájemcům, spolupracujícím organizacím a institucím.

Program akce, registrace a další info budou doplněny v nejbližší době. 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i