• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání Zdravých městských částí - Praha, 2016

1.3.2016

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo v úterý 1. března 2016 v prostorách pražského magistrátu. Akce proběhla pod záštitou radního HMP Ing. Radka Lacka a jejím cílem bylo především sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi spolupráce.

Akci zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec uvítáním více než padesátky účastníků. Marie Petrová, předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, představila MA21 jako metodu kvality veřejné správy, seznámila přítomné s jejími principy a především s finančními zdroji, které jsou pro městské části aktuálně dostupné ze strany resortů životního prostředí či práce a sociálních věcí. Petr Švec upozornil na nástroje a metodiky, které jsou pro zástupce měst a obcí k dispozici, a představil startující projekt asociace na téma rozvoje MA21, do kterého se mohou nejen MČ Prahy aktivně zapojit.

Koordinátor Projektu Zdravá Praha, Jindřich Exner, účastníky seznámil s dotačním programem MHMP pro městské části v oblasti podpory zdraví a MA21. Zdůraznil podmínky a praktické informace, které se týkají formálního zabezpečení projektů. Následovaly prezentace jednotlivých MČ, které uvedla koordinátorka Prahy 8 Iva Hájková tématy zapojování veřejnosti do přípravy strategického plánu či fungování Komise Projektu Zdravé město a MA21.

V následujících bohatých panelových diskuzích vystoupili zástupci Prahy 4, Prahy 12 a Prahy-Slivence. Zaznělo mnoho přínosných postřehů a námětů z realizace MA21 v různě velkých městských částech. Diskutovala se rizika, která mohou proces ohrozit. Příklady dobré praxe, které zazněly od jednotlivých účastníků, se dotýkaly např. eko-výchovy na školách, zapojování místních podnikatelů a mládeže do komunitních akcí či specifik realizace MA21 v malé městské části. S dalšími zajímavými příspěvky se připojili zástupci Prahy 18, Prahy 20 a Prahy 21 - zazněla témata genderové politiky úřadu, participativního rozpočtování se žáky základních škol či projektu bezbariérové městské části. Nejpokročilejší Zdravé MČ Praha 7, Praha-Libuš a Písnice Praha-Dolní Počernice prezentovaly témata integrace, žákovského zastupitelstva, osvědčených postupů a forem spolupráce s veřejností či projektu „Art District“.

V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz