• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání (nejen) Zdravých krajů, 2018

15.5.2018

Dne 15. května 2018 se uskuteční již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů k mezinárodnímu programu Zdravý kraj, Zdravé město a metodě MA21. 

Program, bližší informace a možnost registrace budou doplněny.

Těšíme se na účast všech krajů se zájmem o uvedená témata.

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz