• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

15.5.2018

Setkání (nejen) Zdravých krajů, 2018

Dne 15. května 2018 se v Brně uskuteční již tradiční Diskusní setkání (nejen) Zdravých krajů k mezinárodnímu programu Zdravý kraj, Zdravé město a metodě MA21. 

Jako host vystoupí MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví a dlouholetá ředitelka Kanceláře WHO v Praze. Tématem setkání bude představení mezinárodních programů WHO v ČR (Zdravý region WHO ad.) a následná diskuse, která uvede souvislosti mezinárodních programů WHO v kontextu ČR, včetně konkrétních přínosů pro kraje.

V bloku, který bude věnování sdílení postupů a inspirací k programu Zdravý kraj, představí zástupci pěti krajů (Jihomoravský, Vysočina, Liberecký, Moravskoslezský a hlavní město Praha) své zkušenosti a dobrou praxi k tématům jako např. grantový systém, zapojování veřejnosti, či strategické řízení.

Akce je bez účastnického poplatku. Těšíme se na účast všech krajů se zájmem o uvedená témata.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i