• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

31.10. - 2.11.2018

🍁 Podzimní Škola Zdravých měst v Břeclavi

Kde / kdy / proč: Břeclav / 31.10 -2.11.2018 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů 

Účastníků:  > 140
Prezentací: 11 
Tréninkových workshopů: 4

Zaznělo:
• kampaň # DostByloPlastu - Ministerstvo životního prostředí
• Co nového v kvalitě? - Ministerstvo vnitra
• Výzvy pro obce k adaptaci veřejných budov a prostranství na změnu klimatu – Státní fond životního prostředí 
• Knihovna, co má tvář - Břeclav
• Státní zdravotní ústav a nabídka spolupráce
• Právní nástroje péče o zdravé životní prostředí v obci – Frank Bold advokáti
• Plány udržitelné mobility – Zdravé město Litoměřice; CDV a CIVINET
• Knihovna, která žije se svým městem - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
• Zažít město jinak a Do práce na kole - Auto*Mat 

Razítka Dobrá praxe: 3
Břeclav – Knihovna jako partner města
Litoměřice - # Kampaň DostByloPlastu
Vsetín – Knihovna a multikulturní aktivity

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat (strategické řízení, udržitelný rozvoj), trénovali projektové dovednosti či komunikaci, testovali nabízené online nástroje.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program: 
… běhalo se, hrál se pin-pong a jinak sportovalo 
… prohlídka synagogy či kostela v Poštorné
… ochutnávka lokálních vín či místní pivovar
… zkouška tradičního modrotisku 

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Zdravý Liberecký kraj – 20.- 22. 3. 2019

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému městu Břeclav! 
 

ps2018

 

 

 

 

 

 

 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i