• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Podzimní škola Zdravých měst 2017

1.11. - 3.11.2017

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se ve Zdravém městě Vsetín uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. 

Akci zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Na akci budou představeny a konzultovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Příspěvky budou zaměřeny například na téma udržitelné mobility, práce s daty v území či budou představeny inovativní přístupy k rozvoji města, obce, regionu. Odpoledne rovněž proběhne dobrovolný blok k využití pocitových map. 

Na seminář přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady, otevřené pouze zástupcům členských obcí a regionů.

Druhý den Podzimní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 zaměřené na téma získávání finančních zdrojů na aktivity Zdravých měst, s těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČRNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz