• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

25.1.2019

Seminář: "Plánování v území: smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika"

Národní síť Zdravých měst ČR a Frank Bold advokáti vás srdečně zvou na diskusní seminář PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ:  smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika

KDY: 25. ledna 2019 (9:00 – 13:00 h)

KDE: Praha 1, Konferenční centrum ČAS, Biskupský dvůr 1148/5

Zajímá vás?

  • Jak zohlednit potřeby města při plánování záměrů v území?
  • Jak transparentně spolupracovat s developery?
  • Jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury?
  • Jak předejít nadměrnému zatížení území?

Seminář se zaměří na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv obcí a měst s developery.

Poukážeme na novinky plynoucí z novely stavebního zákona. Účastníci semináře dostanou praktické informace k vymezení a využití plánovacích smluv, smluv o infrastruktuře a smluv s developery, se zaměřením na jednotlivé subjekty a obsah smluv, na vztah smluv k územnímu plánu a plánovacím podkladům a k územnímu řízení.

Zaměříme se také na rizika uzavírání těchto smluv, zejména na právní otázku limitů a mezí pro obce při uzavírání developerských smluv a k čemu se obec může developerovi ve smlouvě zavázat a k čemu nikoliv. Upozorníme na možná rizika spojená s neplněním smluv.

Z OBSAHU: Místo plánovacích a developerských smluv v procesu přípravy územního plánu a umístění záměru do území, vymezení pojmů, subjektů a postupů. Rozdíly mezi plánovacími smlouvami, smlouvami o infrastruktuře a smlouvami s developery a způsoby jejich využití v praxi. Potřeby developerů a potřeby obcí při plánování záměrů v území. Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi. Rizika neplnění smluv. Dobrá praxe a doporučení pro obce i developery.

Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - DobráPraxe

zpět na přehled akcí

TISK
i