• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

3.6.2020

🌻 Letní ŠKOLA Zdravých měst, online

Záznam TV Zdravá města

Dne 3. června 2020 se uskutečnila historicky první online Škola Zdravých měst ...tentokráte na dálku, ale přece. Téměř 120 účastníků se vystřídalo v online prostředí, aby si poslechlo některý z příkladů dobré praxe či zajímavé příspěvky MV, MMR, MPSV, MPO a dalších národních partnerů, či příklady z měst. Prezentace se týkaly témat jako místní ekonomika, energetický management obcí, ekologizace úřadu, urbanismus a mnohé další. V závorkách u jednotlivých prezentací naleznete čas, kdy začíná prezentace v záznamu LŠ 2020.

UPOZORNĚNÍ - nebojte, o tréninkové bloky Škol k akreditovanému programu nepřijdete! Pro zájemce o certifikát proběhnou v říjnu Praze jako paralelní a doplňková součást Školy podzimní. Programy včas obdržíte, ale již nyní si můžete dát do diáře ….

  • 6.10. Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení; vazba na rozpočet obce (podzimní blok), lektor: Jaroslav Švec
  • 7.10. Komunikační, prezentační a mediační dovednosti (letní blok), lektorka: Miriam Vránová
  • 8.10. Participace, metody a techniky práce s veřejností (jarní blok), lektorka: Dana Diváková

Děkujeme všem prezentujícím za skvělé příspěvky a všem účastníkům za účast na této unikátní akci. 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i