• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

15.6. - 17.6.2016

🌻 Letní škola NSZM ČR 2016 v Chrudimi

Na 140 zástupců měst a obcí zapojených do Národní sítě Zdravých měst ČR, ale i dalších zájemců se dnes v chrudimském Muzeu zúčastnilo Letní školy Zdravých měst 2016. Mezi hlavní témata patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, problematika dostupného bydlení, bezodpadové hospodářství, kvalita života seniorů či ocenění pro mladé, co se nebojí velkých cílů apod. Účastníky uvítal chrudimský starosta a současně místopředseda Petr Řezníček a předseda NSZM Petr Hermann. Dopolední blok uvedl Petr Valdman, ředitel Státního Fondu životního prostředí s velmi zajímavou prezentací, která se týkala aktuálních možností finanční podpory pro obce a města. Detailně představil aktuálně běžící i připravované dotační výzvy Operačního i Národního programu Životní prostředí. S informacemi k asociaci vystoupil ředitel NSZM Petr Švec, zdůraznil témata strategické plánování a řízení či provázanost programů Zdravé město a Smart City. Zároveň pozval účastníky na akce, které se chystají v nejbližší době a vyvrcholí prosincovou konferencí Udržitelné město, kde své inspirace postupy představí nejpokročilejší města a obce.

Velmi zajímavý blok věnovaný systematické podpoře zdraví a udržitelného rozvoje zahájil Jan Holčík z Ústavu pro zdravotní gramotnost, který se věnoval předpokladům pro kvalitní život ve zdravých podmínkách. Ve své prezentaci vysvětlil, co je to zdravotní gramotnost, proč je důležitá a o čem vypovídají výsledky prvního měření této gramotnosti v ČR. Rovněž zdůraznil důležitost role veřejné správy a zejména obcí v péči o zdraví. Navázal Jan Mareš z Úřadu vlády shrnující prezentací k systémové podpoře udržitelného rozvoje. Zhodnotil aktuální práce na nově vznikající strategii ČR 2030 a zdůraznil, že participace je základem úspěšného vládnutí.

V části věnované burze nápadů se představili zástupci Zdravých municipalit Praha 7, Štětí, Chrudim a Prachatic s inspirativními řešeními problematiky odpadů, resp. dostupného bydlení, spolupráce s městským architektem, územního plánování, podporou města v řešení seniorské otázky či oceněním DofE – pro mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů. Účastníci velmi dobře hodnotili akci po obsahové i organizační stránce. Další dva dny navázaly 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, kompetenční modely, projektové řízení, s těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, byly detailně řešeny metodické postupy či konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den probíhal praktický nácvik v info systému DATAPLÁN NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Chrudim za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

SFŽP ČR a MŽP ČR Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

zpět na přehled akcí

TISK
i