• jiná temata, portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Letní škola Zdravých měst

7.6. - 9.6.2017

Ve dnech 7. - 9. června 2017 bude hostit Zdravé město Moravská Třebová Letní školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.

V dalších dvou dnech budou navazovat 3 paralelní tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, projektové řízení, a prvky metody MA21. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy či konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM, využití sociálních sítí ve Zdravých městech a představení nových on-line nástrojů pro členy NSZM.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČRNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3677
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz