• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

7.6. - 9.6.2017

Letní škola Zdravých měst 2017

Ve středu 7.6.2017 oodstartovala ve Zdravém městě Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst 2017, již tradiční setkání zástupců obcí a regionů z celé ČR. Zúčastnilo se jí na 110 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací. Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, odpadové hospodářství, adaptace na klimatické změny, spolupráce města se studentskými firmami, podpora podnikání či nabídka zpracování pocitových map apod.

Účastníky akce přivítal starosta města Miloš Izák a pozval je k prohlídce pamětihodností města. Pavel Brettschneider, místostarosta a politik Zdravého města představil historii Moravské Třebové i aktivity, které v rámci Zdravého města probíhají. Ředitelka Technických služeb města Gabriela Horčíková představila motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jež motivuje domácnosti ke třídění odpadu formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Za tento příklad dobré praxe převzala Moravská Třebová razítko Dobrá praxe.

Po představení účastníků se slova ujal ředitel NSZM Petr Švec a představil aktuality asociace i široké portfolio služeb, které tato svým členům poskytuje. Vyzdvihl kvalitu jednotlivých členů, kteří v současné době tvoří 94 % pokročilých (A-C) uživatelů místní Agendy 21. Zmínil aktivní spolupráci a členství v mezinárodních asociacích - WHO, ICLEI, Energy Cities či Global Compact. Mezi hlavní okruhy služeb členům patří projektové a grantové aktivity, akreditované vzdělávání, poradenství a metodické vedení, podpora pro audity udržitelného rozvoje, zdravotní plány či řízení kvality, on-line nástroje a konzultace, metodická podpora a facilitace Fór Zdravých měst, sdílení dobré praxe, infoservis a mnohé další. Byly vyzdviženy nové nástroje, které NSZM vyvíjí pro své členy, jako např. zásobník projektů s vazbou na jejich prioritizaci, správa grantových systémů či pasporty budov v majetku města.

V odpolední části navázal blok k tématu adaptací na klimatické změny. Jak vyhodnotit zranitelnost svého území vůči dopadům klimatických změn, jaké nástroje a opatření mohou města i venkovské oblasti využít? Tyto i řadu dalších informací se účastíci dozvěděli z přednesených prezentací (Chrudim PPT, MAS PPT). V burze nápadů se představili zástupci Zdravých měst Prachatice, Moravské Třebové a městské části Praha 7 s inspirativními přístupy v tématech jako spolupráce města s mladou generací v podobě studentských firem, předvedeny byly isnpirace v oblasti řízení projektů či podpoře podnikání . Městská část Praha 7 právě za toto téma obdržela razítko Dobrá praxe. Zájem sklidila i prezentace "Parky v pohybu", kterou jako nabídku ke spolupráci představil Státní zdravotní ústav. Zajímci se pak mohli aktivně zapojit do doprovodných bloků pro „nováčky“ či na téma pocitových map.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata: medializace a PR, stress-management či program Zdravé město - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik práce s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Moravská Třebová za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

SFŽP ČR a MŽP ČR Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

zpět na přehled akcí

TISK
i