• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

15.6.2021

🏡 DATA pro MĚSTA - 2021 Konference NSZM ČR

Záznam TV Zdravá města

Dne 15. června 2021 proběhla online celostátní konference NSZM ČR s názvem DATA pro MĚSTA s podtitulem TAH SPRÁVNÝM SMĚREM, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a generálního ředitele agentury CzechInvest.

Na akci se setkali zástupci územních samospráv, ale i národních institucí, univerzit a dalších spolupracujících organizací.

Pracovní část otevřeli zdravicí senátor a starosta obce Bolatice Herbert Pavera a generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl. Aktuální aktivity i plány Ministerstva pro místní rozvoj ve vztahu k obcím představil náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz. Ten zmínil aktuální aktivity i plány resortu, ocenil spolupráci s obcemi. Za Ministerstvo vnitra představil možnosti využití datových sad v obcích ředitel odboru strateg. rozvoje a koordinace veřejné správy David Sláma. Další prezentace dopoledního bloku se věnovaly informacím v Databázi strategií, ve veřejné databázi ČSÚ a v neposední řadě také v databázích agentury CzechInvest.

Odpolední část byla zahájena představením expertního webu Mozaika a sady klíčových indikátorů udržitelného rozvoje, kterou NSZM ve spolupráci s UK sestavila s podporou projektových zdrojů ESF pro všechna ORP v ČR. Následovala prezentace zástupce Sdružení místních samospráv byla věnována geoinformačnímu systému pro obce AGIS. Ani tentokrát nemohly chybět prezentace ze Zdravých měst. Jako první hovořil Karel Macků, starosta Zdravého města Dačice, který představil možnosti využití dat pro strategické řízení v Dačičích. Datový portál Data.Brno a jeho používání pak doslova v "přímém přenosu" předvedl Jan Zvara, vedoucí oddělení dat, analýz a evalucí z odboru participace Magistrátu města Brna. V závěru konference představil zástupce Masarykovy univerzity, interaktivní mapu neziskového sektoru jako možnost využití open dat ve veřejné správě. Konferenci uzavřela prezentace ředitele společnosti Dynatech na téma ekonomických dat obcí a jejich organizací.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i