• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

25.11.2022 10:00 - 11:30

KLUB STRATÉGŮ. Startujeme.

V závěru listopadu proběhne první online setkání KLUBU STRATÉGŮ, který připravuje NSZM ČR se zkušenými Zdravými městy i se svými odbornými partnery v oblasti strategické práce měst. Nová platforma pro diskuse a spolupráci bude probíhat jak online, tak v některých případech jako prezenční semináře.

Důležité téma strategií, projektů, indikátorů a dat, a obecně inspirativní praxe měst, je tradiční součástí činnosti asociace Zdravých měst, obcí a regionů v Česku.

Vzhledem k významu pro kvalitní rozvoj měst se NSZM rozhodla k vytvoření KLUBU STRATÉGŮ jako dlouhodobé diskusní platformy měst, univerzit i dodavatelských firem.

Asociace NSZM poskytuje pro své členy řadu moderních online nástrojů pro strategickou práci, má rozsáhlé know-how i řadu příkladů dobré praxe. Očekáváme, že KLUB STRATÉGŮ přinese pro města i další zájemce inspirace pro rychlý a kvalitní postup v období po komunálních volbách.

Těšíme se na nový typ spolupráce mezi Zdravými městy, obcemi a regiony!

zpět na přehled akcí

TISK
i