• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

26.2.2018

Dobrá místa pro život

V pondělí 26. února 2018 od 10 do 15 hodin se uskuteční inspirativní setkání Dobrá místa pro život - Chytře a udržitelně pro města a obce.

Seminář, pod záštitou UN Global Compact, organizuje společnost T-Mobile ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, Česko - německou obchodní a průmyslovou komorou a Nadací Via. Akce je určena jak zástupcům měst a obcí, tak neziskové i firemní sféry. 

V rámci akce zazní příspěvky na témata: co města a obce potřebují, partnerství jako jeden z předpokladů udržitelnosti, praktické uplatnění udržitelnosti a využití IT ve městech, chytrá řešení pro města a obce, odpovědné chování firem ve světle energeticko-úsporných opatření, či životaschopná komunita a co pro ni můžeme udělat.

Během oběda budou mít účastnící možnost prohlédnout si konkrétní řešení chytrých technologií pro města a obce.

V odpolední části proběhnou interaktivní workshopy na téma: jak mohou města/obce, firmy, organizace a občané přispět k přeměně našeho okolí v lepší místo k životu.

TISK
i