• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

1.12. - 2.12.2015

Konference NSZM ČR 2015

PRAHA, 1. a 2, prosince 2015: Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 170 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce nejenže ukázala „nejudržitelnější“ místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Dvoudenní akce současně připomněla výročí 70 let OSN.

22. Konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM) proběhla ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Na tématech akce se velkou měrou podílelo Ministerstvo životního prostředí a řada dalších resortů a renomovaných institucí. Svá úvodní slova přednesli zástupci národních partnerů NSZM i představitelé vybraných mezinárodních organizací v České republice – Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotní organizace (WHO). Zahajovací blok konference, kterou navštívilo více než 170 hostů, zakončili uvítáním účastníků předseda NSZM Petr Hermann a ředitel asociace Petr Švec, který rovněž představil nový webový portál NSZM s názvem Galerie udržitelného rozvoje. Portál i samotná konference byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Následná dopolední panelová diskuse byla současně národní přehlídkou měst a obcí, které patří k „nejudržitelnějším“ v Česku. Zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obce Křižánky potvrdili opětovně své kvality. Jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, plánování s občany, udržitelné finanční řízení, strategické plánování, obnovitelné zdroje a úspory, udržitelná mobilita, inovace a zajímavá technologická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé panelové diskuze. Zástupci Zdravých měst Litoměřice a Chrudim, představili postup výběru projektů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, tj. na ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Litoměřický starosta Ladislav Chlupáč zdůraznil význam spolupráce celého úřadu, pokud se má město rozvíjet kvalitně, a zejména pak nezbytnost otevřené diskuse s občany a dlouhodobost snahy města získat vzájemnou důvěru a podporu svých hlavních partnerů - neziskovek, škol, podnikatelů i samotných občanů.

V odpoledním bloku byly představeny další inspirace z regionů, městských částí Prahy i středně velkých měst. Možnosti toho, jak zapojovat obce v kraji a jak je finančně podporovat, nabídly kraje Vysočina a Kraj Moravskoslezský. Mikroregion Drahanská vrchovina zmínil úzkou spolupráci se školami při organizaci řady osvětových kampaní a Jihomoravský kraj zase inspirace z oblasti společenské odpovědnosti a propojení různých metod řízení kvality úřadu. Z městských částí se představila Praha 8, Praha 14 a Praha 20. Zástupci Prahy 8, která se stala nejnovějším členem NSZM, představili aktuálně probíhající postup vzniku strategického plánu způsobem, kde je akcentováno zapojení veřejnosti. Z měst jmenujme Jihlavu, Mladou Boleslav či Prachatice, které přinesli řadu inspirací v tématech jako je například systémové plánování pro zdraví, spolupráce s velkými zaměstnavateli, podpora sportovních aktivit napříč generacemi či aktivizace seniorů ve městě. Prezentující v bohaté panelové diskusi ukázali, co se jim podařilo v roce 2015 a jaké výzvy před nimi teď leží.

Na konferenci plynule navázala slavnostní část večera, kde zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a Zdravé obce Křižánky převzali za své úspěchy zasloužená ocenění. Gratulaci, diplom a malou pozornost obdrželi zástupci jmenovaných míst z rukou ředitele Národní sítě Zdravých měst Petra Švece.

Konference NSZM ČR infografika

Program švýcarsko-české spolupráce Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

zpět na přehled akcí