• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Konference "ENERGIE v rukou měst" Litoměřice 27.-28.2.

Rádi bychom Vás pozvali do královského města Litoměřice na odbornou konferenci a workshop, které napomohou výměně příkladů dobré praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni.

Hlavní téma: Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje – reálná možnost nebo chiméra?

 • Inspirace z Česka i zahraničí
 • Financování
 • Právní aspekty
 • Sdílení, workshopy, exkurze

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

Konference si klade za cíl:

 • přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na komunální úrovni jak z domova, tak ze zahraničí;
 • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
 • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
 • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
 • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se SEMMO a NSZMárodní sítí Zdravých měst ČR

Hlavním prezentujícím je Jan Johansson – energetický manažer města Vaxjo (Švédsko) s prestižním oceněním European Green Capital 2018.
Doprovodným programem akce bude prohlídka gotického Hradu Litoměřice s degustací vín (27. 2. 2019 od 18.00) a návazný společenský večer od 19.30

Více info ZDE.

Publicita Evropská komise a CovM

zpět na přehled aktualit

TISK
i