• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Databáze strategií: 900 aktuálních dokumentů, půl miliónu návštěv

V národním informačním systému Databáze strategií je nyní evidován rekordní počet 900 aktuálních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu v roce 2011 zaznamenal již 520 tisíc návštěv.

Na národní úrovni se v Databázi připravuje funcionalita pro prioritizaci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, která bude sloužit jako důležitý podklad pro vyjednávání o fondech EU pro ČR v dalším období. Do Databáze letos ve větší míře přibývají také strategie měst, jsou zde již evidovány téměř všechny strategie MAS.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

Databázi strategií naleznete na adrese: http://Databaze-Strategie.cz

 

 

zpět na přehled aktualit

TISK
i