• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Participace, fóra Zdravých měst, pocitové mapy …

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Fórum Zdravého města proběhlo v roce 2017 na 60 místech s celkovou účastí 4488 občanů. Oblíbená jsou také tzv. mladá a školní Fóra, během nichž o rozvoji obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá. Smyslem akcí je mj. probouzet u všech generací zájem o veřejné dění. K problematice školních Fór, kterých bylo 29 v roce 2017, byl vytvořen propagační film.

Opětovně jsme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci nabídli městům pořádajícím Fóra tzv. „pocitové mapy“. Ty vychází z konceptu GeoParticipace a využívají prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodování. Svou pocitovou mapu obdrží dané město v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. Možnost zpracování pocitových map využilo v loňském roce celkem 25 obcí a aktivita se setkávala s velikým zájmem. NSZM bude tuto službu svým členům nabízet zdarma i v roce 2018.

Informace o tom, kde se konala či budou konat Fóra Zdravých měst, a další související materiály naleznete na stránce ZdravaMesta.cz/forum.

zpět na přehled aktualit

TISK
i