• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravé Křižánky: Fóra s veřejností v malé obci i první lokální měna v Česku

Jan Sedláček, starosta Zdravé obce Křižánky v rozhovoru pro Moderní obec 11/2017.

Doslova na česko-moravské hranici leží obec Křižánky s necelými čtyřmi sty obyvateli. Mezi obě historické země ji v tomto překrásném koutě Žďárska dělí řeka Svratka. Když jsem se připravoval na rozhovor se starostou Křižánek Ing. Mgr. Janem Sedláčkem, mimochodem i 1. místopředsedou Sdružení místních samospráv ČR, objevil jsem koncem září na jeho facebookovém profilu rovněž informaci, že právě absolvoval další veřejné fórum s obyvateli obce.

■ K čemu tahle setkávání s občany slouží?

Veřejné fórum jsme v rámci místní Agendy 21 letos pořádali už posedmé za účasti více než čtyřiceti občanů. Ti se podle témat, která jsou jim nejbližší, sesednou k jednotlivým stolům, kde vytipovávají problémy, které je třeba v obci pro tu či onu oblast vyřešit. Stejně jako příležitosti, jež se před obcí otevírají – pouze je třeba je objevit a efektivně využít. Letos se tak diskutovalo na témata Obec a životní prostředí, Obec a mládež, Obec a cestovní ruch, Obec a volný čas, Obec a občanská vybavenost. Z diskusí u stolů vycházejí náměty pro žebříček tzv. 10 P (problémů a příležitostí), který na závěr veřejného fóra už všichni sestavují společně. Problémy a příležitosti umístěné v tomto žebříčku procházejí ověřením v následné anketě mezi všemi obyvateli obce – a pak už je na zastupitelstvu, aby se jimi začalo vážně zabývat.

Organizování veřejných fór jsme převzali z Národní sítě Zdravých měst (NSZM), jejíž jsme členskou Zdravou obcí. Díky metodice, kterou nám NSZM poskytla, jsme se hned od počátku mohli vyvarovat některých případných chyb. Například ke každému stolu určujeme odborného garanta. Zpočátku to bývali i odborníci třeba až z krajského úřadu, mikroregionu nebo některých neziskových organizací. Dnes už jsme tak daleko, že máme garanty vlastní – z řad zastupitelů a zaměstnanců radnice. Garant má diskusi u stolu usměrňovat na témata, jejichž řešení je v pravomoci a možnostech obce. Obec například nemůže opravit cestu vedoucí do jedné z našich tří místních částí – Českých Křižánek, protože ta je v majetku kraje. Tak opravu zdevastované vozovky alespoň aktivně a neúnavně urgujeme u krajské správy a údržby silnic. Na dlouhé lokte to bylo i s požadavkem občanů na lepší signál mobilního operátora. Měl bych to zaklepat, ale zdá se, že po pěti šesti letech neúnavného vyjednávání se nám nyní už konečně podařilo mobilního operátora dotlačit k tomu, abychom se v Moravských Křižánkách, Českých Křižánkách a Českých Milovech, tedy ve všech našich třech místních částech, už konečně lepšího signálu dočkali.

Vyplácí se nám praxe doprovodit veřejná fóra další zajímavou akcí. Potom totiž přijde ještě více lidí. Letos nám NSZM doporučila přidat pocitové mapy. Sám jsem o tomto námětu pochyboval. Ale nakonec se to ukázalo jako dobrý nápad. Účastníky fóra rozhodně zaujal a do mapy obce s vervou zapichovali různobarevné špendlíky, čímž odpovídali na otázky jako: Kde se v obci cítíte dobře? Kde rádi trávíte svůj volný čas se sousedy? Kde se necítíte dobře? Kde by se to mělo kompletně změnit? Shluky špendlíků se stejně barevnými hlavičkami na pocitové mapě dávají vedení obce další náměty k zamyšlení.

Dalším doplněním fóra bylo letos zavedení jednoho z prvků tzv. participativního rozpočtu. Příchozí občané vybírali z několika projektů s cenou realizace do 50 tisíc korun. Na základě výsledků hlasování vybudujeme přístřešky pro velkoobjemové kontejnery na odpad.

■ Nejsou však veřejná fóra v obci vaší velikosti zbytečná? Vždyť u vás se téměř všichni lidé navzájem znají a mnoho námětů ke zlepšení života v obci jistě proberou třeba v hospodě nebo v obecní kavárně či na schůzích řady velmi aktivních místních spolků.

Pravda, u nás se lidé znají jistě navzájem lépe než početné komunity ve městech. Jenže například do obecní kavárny si lidé jdou příjemně popovídat, odpočinout si – a nikoliv řešit nějaké problémy obce. A spolky si zase na svých schůzích řeší vlastní úkoly. Spíše vidím problém v tom, aby na veřejná fóra chodilo více mladých lidí. Na těchto setkáních totiž stále častěji převažuje starší generace. Poněkud trpkou skutečností je, že demografický vývoj v obci není nejpříznivější a už více než třetina obyvatel je u nás starší šedesáti let.

Ale když na veřejné fórum přijdou třeba zástupci Mladých hasičů při SDH Křižánky, umí prosazovat svoje zájmy. Obec už jim na základě jejich požadavku vybudovala cvičiště. Teď si ještě budeme muset trochu lámat hlavu nad tím, jak tam instalovat také hydrant.

■ Už jste zmínil členství obce v asociaci Zdravých měst a obcí. Opravdu je pro malou obec přínosem?

Určitě ano. Malých obcí není v NSZM mnoho. Kromě nás bych zmínil například obec Zbyslavice na Ostravsku nebo Bolatice na Hlučínsku. NSZM, do níž jsou začleněna hlavně města, ale i některé kraje, si nás hodně „opečovává“. Například na veřejná fóra k nám NSZM vysílá facilitátory, protože třeba já coby představitel obce bych mohl být v diskusích s občany a při výběru 10 P brán jako podjatý. Podpora ze strany NSZM je však daleko rozsáhlejší a členství mohu menším obcím jen doporučit.

Celý článek je k dispozici ZDE.

zpět na přehled aktualit

TISK
i