Národní síť Zdravých měst ČR


Asociace Zdravých měst, obcí a regionů přistoupila k Alianci pro zdravotní gramotnost

Na jarním zasedání Valné hromady NSZM ČR bylo schváleno přistoupení k Alianci pro zdravotní gramotnost – mezi organizace a instituce v Česku, které si uvědomují společenskou i individuální hodnotu zdraví a vnímají zdravotní gramotnost jako nezbytnou součást kultury ve 21. století.

Aliance pro zdravotní gramotnost usiluje o rozšiřování informací o tomto tématu, rozvíjí komunikaci mezi občany a veřejnou správou, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví a snaží se posílit znalosti o zdraví a jeho podpoře. V mezinárodním srovnání nejsou výsledky průzkumů k míře zdravotní gramotnosti v ČR příliš povzbudivé. Aliance chce na tuto skutečnost aktivně reagovat a situaci zlepšit, přičemž Zdravá města jsou v těchto aktivitách logickým partnerem.

Více informací: www.uzg.czNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz