Národní síť Zdravých měst ČR


Nový osvětový FILM k vybraným tématům Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst v závěru roku 2016 připravila ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung osvětový film, který ukazuje některá z témat či principů udržitelného rozvoje v obcích a regionech. Do natáčení se zapojila Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Prachatice a Zdravá městská část Praha 20 - Horní Počernice, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Film naleznete v Galerii udržitelné město a ve videogalerii NSZM:

[část 1] Odpovědného chování měst (např. systému EMAS v úřadu, podpora fair trade, dobrovolnictví),

[část 2] Udržitelná energetika ve městech,

[část 3] Zapojování veřejnosti do rozvoje měst (např. veřejná fóra, školní fóra, participativní rozpočet).

Je také možné shlédnout či promítat celý film, zahrnující všechna tři uvedená témata.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz