• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Tematická sekce Zdravých měst ke strategickému řízení a kvalitě měst

Ve středu 22. února od 10:00 se v Praze na Novotného lávce v budově Českého svazu věděckotechnických společností uskuteční tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Sekce představí problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí. Zástupci úřadu vlády představí aktuality ve strategickém rámci Česko 2030. Zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí účastníky seznámí s aktualitami a informacemi o strategickém řízení a metodách kvality, budou informovat o finanční i jiné motivaci obcí, o probíhajících projektech. V panelové diskuzi věnované tématu řízení k udržitelnému rozvoji získají účastníci nejnovější informace k propojení místní Agendy 21 s dalšími metodami kvality, budou představeny možnosti zapojení měst do nově plánovaných aktivit NSZM ČR ve vazbě na hodnocení udržitelného rozvoje, řízení vybraných procesů v úřadech a další.

Přijďte si poslechnout inspirace a aktivity ostatních, zapojte se se svými zkušenostmi a dotazy.  

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů i všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma.

Další informace jsou k dispozici ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled aktualit

TISK
i