Národní síť Zdravých měst ČR


Veřejné fórum Zdravého města nabízí inovativní postupy pro zapojení obyvatel do dění v obcích

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Veřejné fórum Zdravého města proběhlo v roce 2015 na 55 místech s celkovou účastí téměř 4600 občanů. Oblíbená jsou také tzv. Mladá fóra, během nichž o rozvoji obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

V roce 2015 nabídla NSZM svým členům také novou službu v podobě tzv. „pocitové mapy“, která vzniká právě během veřejného setkání. Pocitové mapy jsou připravovány ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a vychází z konceptu GeoParticipace, tedy využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Svou pocitovou mapu vytvořenou v rámci Veřejného fóra obdrží dané město či region v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. NSZM na příští rok připravuje vlastní mapový server, kde budou tyto mapy souhrnně k dispozici a bude je možné propojit s dalšími informacemi důležitými pro plánování a sledování situace ve městech, například v DataPlánu NSZM. Pocitové mapy se zatím testovaly např. ve Zdravých městech Chrudim, Jihlava, Říčany, Třeboň či v městské části Praha – Horní Počernice. Všude se tato nová aktivita setkala se zájmem účastníků veřejného setkání a NSZM bude tuto službu svým členům nabízet zdarma i v roce 2016.

Zdravá města v roce 2015 také postupně začala využívat hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21) vyvinutý týmem Karla Janečka a Nadačního fondu proti korupci. Systém umožňuje kvalitní rozhodování o zásadních tématech rozvoje ve prospěch veřejnosti, inovativně pracuje s pozitivními i negativními hlasy. Do testování se zapojila Zdravá města Litoměřice, Mariánské Lázně a Říčany. V roce 2016 jsou naplánovány desítky dalších aplikací, pro členy NSZM rovněž zdarma.

Informace o tom, kde se konala či budou konat Veřejná fóra Zdravých měst, a další související materiály naleznete na stránce ZdravaMesta.cz/forum.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČRNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz