Národní síť Zdravých měst ČR


Mezinárodní konference Zdravých měst se uskutečnila v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkali na 25. výroční konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.-25. října 2014 v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejímž mottem bylo "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměřila na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce sdíleli úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhla pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).

Česká sít Zdravých měst zde vystoupila rovněž se svým příspěvkem na téma udržitelného rozvoje a souvisejících aktivit. Byly prezentovány webové portály pro sdílení dobré praxe, ale i systémové informační systémy využívané pro strategické řízení na úrovni obcí i  regionů. Pozornost byla věnována dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj na uvedených tématech. Prezentace se setkala s velikým zájmem ze strany evropských kolegů.

Podrobné informace o konferenci naleznete na stránce www.healthycities2014.org.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz