• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Metodické listy NSZM ČR - návody k přípravě akcí pro zapojování mládeže v obcích

kul-stul.png

Metodické listy vznikly v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován za finanční podpory Evropské unie. Byly zpracovány organizací Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER ve spolupráci s NSZM ČR, na základě zkušeností s realizací Mladých fór a kulatých stolů ve Zdravých městech.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názor Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

TISK
i