Národní síť Zdravých měst ČR


Podzimní škola NSZM 2013 v Hodoníně

6.11. - 8.11.2013

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2013 se ve Zdravém městě Hodonín konala Podzimní škola NSZM, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Podzimní školu zahájil úvodní seminář, který nejprve představil novinky v místní Agendě 21 a dále se věnoval tématům dobrovolnictví a zapojování veřejnosti do místního dění. Představeny byly i konkrétní příklady dobré praxe z jednotlivých měst. Na odpoledne prvního dne byl pro zájemce připraven i doprovodný workshop na téma "Komunitní dobrovolnictví - jak na to?".

Druhý den podzimní školy se uskutečnily praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro začátečníky byl věnován tématu tvorby a řízení projektů, blok pro pokročilé se zaměřil na postupy přípravy a vedení projednávání s veřejností pod širým nebem.

Závěrečný den školy se uskutečnil nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma.


Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

publicita_op-lzz.pngNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz