Národní síť Zdravých měst ČR


ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA / ZDRAVOTNÍ POLITIKA KRAJE (koncepce podpory zdraví)

Zdravotní plán je důležitou součástí strategické dokumentace města či kraje.
Jeho cílem je nastavit koncepční rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel.

"Manuál pro Zdravotní plán města" je po odborné stránce garantován
Pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví pro zdravotní plány a politiky.


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz