Národní síť Zdravých měst ČR


PARTNEŘI NSZM ČRMezinárodníEvropská regionální kancelář Světové zdravotní organizace (WHO/EURO)
Evropská regionální kancelář Světové zdravotní organizace (WHO/EURO)
NSZM je certifikována ze strany WHO/EURO jako kvalitní asociace Zdravých měst, obcí
a regionů v rámci Evropy


Kancelář WHO v Praze
Kancelář WHO v Praze
odborná spolupráce v podpoře zdraví v České republice


Národní sítě Zdravých měst v jednotlivých státech Evropy a světa
Národní sítě Zdravých měst v jednotlivých státech Evropy a světa
průběžná mezinárodní tematická a projektová spolupráce
Přehled Národních sítí


Informační centrum OSN v Praze (UNIC)
Informační centrum OSN v Praze (UNIC)
spolupráce k propagaci udržitelného rozvoje, programů OSN v ČR i prezentace NSZM vůči zahraničí


UN Global Compact
UN Global Compact
spolupráce v oblasti naplňování principů společenské odpovědnosti


ICLEI - Local Governments for Sustainability
ICLEI - Local Governments for Sustainability
NSZM je členem globální asociace místních samospráv k udržitelnému rozvoji ICLEI, přihlásila se k Baskické deklaraci.


Energy Cities
Energy Cities
NSZM je členem evropské asociace místních samospráv Energy Cities za Českou republiku


Baltic Region Healthy Cities Association
Baltic Region Healthy Cities Association
spolupráce v tématech Projektu Zdravé město WHO


Regionální environmentální centrum (REC)
Regionální environmentální centrum (REC)
spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje


Equiterre
Equiterre
spolupráce v oblasti mezinárodních programů MA21, Zdravé město (Švýcarsko)


Únia miest Slovenska
Únia miest Slovenska
partnerská organizace obcí a měst (Slovensko)
NárodníRada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
odborná spolupráce k udržitelnému rozvoji a předsednictví výboru pro udržitelné municipality


Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci


Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci


Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
spolupráce v oblasti metod řízení kvality


Český statistický úřad
Český statistický úřad
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci, sběr dat pro tématické indikátory na úrovni ORP


Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci, metodická podpora při zpracování Zdravotního plánu města, koordinace kampaní se zdravotní tématikou


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
spolupráce v oblasti standardů a norem v municipální sféře


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci, sběr dat pro vyhodnocení indikátorů zdravotního stavu obyvatel na úrovni ORP


Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
spolupráce na Databázi MA21, oficiální smlouva o dlouhodobě spolupráci


Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády
Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády
(součást Úřadu vlády ČR) oficiální memorandum o dlouhodobé spolupráci


Svaz měst a obcí České republiky
Svaz měst a obcí České republiky
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci


Národní síť místních akčních skupin ČR
Národní síť místních akčních skupin ČR
spolupráce na rozvoji venkova, oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci


Sdružení místních samospráv ČR
Sdružení místních samospráv ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci


Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
oficiální memorandum o dlouhodobé spolupráci


 Univerzita Karlova - Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Univerzita Karlova - Centrum pro sociální a ekonomické strategie
oficiální memorandum o dlouhodobé spolupráci


Univerzita Karlova - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO)
Univerzita Karlova - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO)
spolupráce na tématu aktivní a zdravé stárnutí, memorandum o spolupráci


Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury
spolupráce v oblasti podpory pohybových aktivit, společné projekty
Další odborná spolupráceAgentura pro mládež/ Erasmus+: Mládež v akci
Agentura pro mládež/ Erasmus+: Mládež v akci
spolupráce při zapojování mladé generace ve městech


Asociace Entente Florale CZ - Souznění
Asociace Entente Florale CZ - Souznění
spolupráce v aktivitách ke zvýšení estetické hodnoty prostředí ve městech, obcích a krajích


Asociace měst pro cyklisty
Asociace měst pro cyklisty
spolupráce k podpoře cyklistické dopravy ve městech


Asociace pro vodu ČR
Asociace pro vodu ČR
expertní neziskové sdružení v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.


Asociace regionálních značek
Asociace regionálních značek
propagace certifikovaných českých regionálních výrobků


A-CSR - Asociace společenské odpovědnosti
A-CSR - Asociace společenské odpovědnosti
spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti, zejména s ohledem na veřejnou správu


Centrum kvality bydlení
Centrum kvality bydlení
spolupráce na tématech kvality obytného prostředí


CIEM - Český institut efektivního managementu
CIEM - Český institut efektivního managementu
spolupráce v oblasti metod kvality


Culture matters
Culture matters
spolupráce v oblasti osvěty a vzdělávání v oblasti managementu kultury


Česká evaluační společnost, z.s.
Česká evaluační společnost, z.s.
spolupráce v oblasti evaluace


Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
spolupráce s podnikatelským sektorem v tématu udržitelného rozvoje


Ekologický institut Veronica
Ekologický institut Veronica
spolupráce v oblastech udržitelného regionálního rozvoje, adaptace a resilience


Fórum 50 %, o. p. s.
Fórum 50 %, o. p. s.
spolupráce v oblasti rovných příležitostí žen a mužů


Heinrich-Böll-Stiftung
Heinrich-Böll-Stiftung
spolupráce na relevantních tématech a akcích


HESTIA
HESTIA
spolupráce v oblasti podpory dobrovolnictví


Charita ČR
Charita ČR
spolupráce v oblasti rozvojové kooperace


Charta kvality ČR
Charta kvality ČR
spolupráce v oblasti naplňování strategie Národní politiky kvality


INEX-SDA
INEX-SDA
spolupráce v oblasti podpory dobrovolnictví


 Institut komunitního rozvoje
Institut komunitního rozvoje
spolupráce v oblasti MA21, zapojování veřejnosti a vzdělávání


KHS Libereckého kraje
KHS Libereckého kraje
odborná spolupráce v tématu hodnocení HIA


Mladí občané
Mladí občané
spolupráce v aktivním zapojení mladé generace


Národní síť podpory zdraví
Národní síť podpory zdraví
spolupráce na příkladech dobré praxe, programech a aktivitách v podpoře zdraví


Zdravá Vysočina, z.s.
Zdravá Vysočina, z.s.
spolupráce na příkladech dobré praxe, programech a aktivitách v podpoře zdraví


Nadace Adicta
Nadace Adicta
Spolupráce v oblasti prevence závislostí


 Nadace Partnerství
Nadace Partnerství
spolupráce na celostátní soutěži Cesty městy (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) a na grantovém programu Na zelenou (bezpečné cesty do školy)


Nadace Proměny
Nadace Proměny
spolupráce v oblasti rozvoje městské zeleně a zapojování veřejnosti do proměn měst


Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
spolupráce pro udržitelnou energetiku ve městech


Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
spolupráce v oblasti kvality veřejné správy


Smart City Innovations Institut
Smart City Innovations Institut
spolupráce v oblasti programu Smart Cities


STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život
spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje


Společnost pro Fair Trade
Společnost pro Fair Trade
spolupráce v oblasti Fair Trade


Strukturovaný dialog s mládeží
Strukturovaný dialog s mládeží
spolupráce v aktivním zapojení mladé generace


Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
spolupráce v oblasti ekovýchovy, dětských a studentských Fór ad.


SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
spolupráce v oblasti občanského vzdělávání, dobrovolnictví a mládeže


SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
spolupráce na celostátních kampaních a osvětě


Ukliďme Česko
Ukliďme Česko
spolupráce na kampani Ukliďme Česko


Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú.
Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú.
spolupráce v oblasti zdravotní gramotnosti a podpory zdraví


Zelený kruh
Zelený kruh
spolupráce v oblasti participace, životního prostředí ad.


Život 90
Život 90
spolupráce v oblasti zdravého a aktivního stárnutí
MediálníModerní obec
Moderní obec
Časopis


Veřejná správa
Veřejná správa
Časopis


PRO města a obce
PRO města a obce
Časopis


Informační portál
Informační portál
EnviwebRegionální televize
Regionální televize
Regionální TV

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz