Národní síť Zdravých měst ČR


NSZM ČR: INFORMACE O ASOCIACI ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ

NSZM ČR: Základní informace (leták)

Přínosy členství v NSZM ČR (leták)


Osvětový film Národní sítě Zdravých měst ČR - Participace veřejnosti

NSZM ČR: Zdravé město je ...O R G A N I Z A C E:

Název:
Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o.
(NSZM ČR)

IČ:
61385247

Sídlo:
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Zasílací adresa:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 110 00  Praha 1

Statutární zástupci:
Mgr. Petr Hermann, předseda asociace
Mgr. Petr Řezníček, 1. místopředseda asociace
Ing. Bc. Martin Hyský, 2. místopředseda asociace

Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR
- zastupování organizace vůči úřadům
- národní koordinátor programu Zdravé město WHO v České republice
- odpovědnost za metodické návody k realizaci mezinárodního Projektu ZM v ČR
- odpovědnost za aktivity, projekty, ekonomiku a personální záležitosti asociace

Právní forma a registrace:

Zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb.

Registrace ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka: L 58724
datum vzniku: 14. 11. 1994 
 

Kontaktní informace naleznete ZDE


Materiály a info-zdroje

Další informační zdroje

NSZM ČR: KONTAKTNÍ INFORMACE
NSZM ČR: STANOVY / Valná hromada / Rada asociace
NSZM ČR: VÝROČNÍ ZPRÁVY
NSZM ČR na Wikipedii

Základní informace

JAK A PROČ SE STÁT členem Národní sítě Zdravých měst ČR?
Členem asociace NSZM ČR se mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS
NSZM ČR: MATERIÁLY

Další informační zdroje

NSZM ČR: AKREDITACE, CERTIFIKÁTY a OCENĚNÍ
Přehled mezinárodních i národních certifikátů a získaných ocenění asociace NSZM ČR
Mezinárodní program ZDRAVÉ MĚSTO WHO (WHO Healthy Cities)
Mezinárodní program "Zdravé město" iniciovala, podporuje a gestoruje OSN - WHO.
V Evropě je zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích.
V ČR je Zdravé město WHO koordinováno certifikovanou asociací Národní síť Zdravých měst ČR.


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz