Národní síť Zdravých měst ČR


NSZM ČR: INFORMACE O ASOCIACI ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ

O R G A N I Z A C E:

Název:
Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

IČ:
61385247

Sídlo:
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Statutární zástupci:
Mgr. Petr Hermann, předseda asociace
Mgr. Petr Řezníček, 1. místopředseda asociace
Ing. Bc. Martin Hyský, 2. místopředseda asociace

Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR
- národní koordinátor Projektu Zdravé město WHO
- Metodika NSZM ČR ke kvalitní realizaci Projektu ZM a MA21
- odpovědnost za aktivity, projekty, ekonomiku a personální záležitosti NSZM ČR

Právní forma a registrace:

Zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb.

Registrace ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka: L 58724
datum vzniku: 14. 11. 1994 
 

Kontaktní informace naleznete ZDE

 


Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet místa v Česku jako kvalitní, zdravé, příjemné a zejména udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů: odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, i nejširší veřejnosti. 

Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda "místní Agenda 21" (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů.

NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji Metodiku NSZM ČR a systémový přístup k podpoře udržitelného rozvoje municipalit.
V roce 2003 získala NSZM Cenu ministra životního prostředí ČR.
V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu.
V roce 2006 získala NSZM Cenu ministerstva vnitra za svůj info-systém DataPlán.

Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy. 

V případě Vašeho zájmu o Zdravá města, obce, regiony nabízíme další informace na tomto serveru nebo na kontaktní adrese
(viz odkazy níže).
 


NSZM ČR: KONTAKTNÍ INFORMACE
NSZM ČR: STANOVY / Valná hromada / Rada asociace
NSZM ČR: VÝROČNÍ ZPRÁVY
NSZM ČR na Wikipedii

Základní informace

NSZM ČR: ZÁKLADNÍ INFORMACE (leták)
Stručné shrnutí informací o asociaci Zdravých měst
JAK A PROČ SE STÁT členem Národní sítě Zdravých měst ČR?
Členem asociace NSZM ČR se mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS
NSZM ČR: MATERIÁLY

Další informační zdroje

NSZM ČR: AKREDITACE, CERTIFIKÁTY a OCENĚNÍ
Přehled mezinárodních i národních certifikátů a získaných ocenění asociace NSZM ČR
ZDRAVÉ MĚSTO WHO (WHO Healthy Cities)
Mezinárodní program "Zdravé město" iniciovala, podporuje a gestoruje OSN - WHO.
V Evropě je zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích.
V ČR je Zdravé město WHO koordinováno certifikovanou asociací Národní síť Zdravých měst ČR.


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3677
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz