Národní síť Zdravých měst ČR


SVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE (WHO)

World Health Organization - instituce OSN pro oblast zdraví
ZDRAVÍ 2020 // HEALTH 2020
Strategické dokumenty Světové zdravotní organizace (WHO)
KOMUNITNÍ PROJEKTY podpory zdraví WHO

Základní informace

WHO: Základní informace
Wikipedia
WHO: Historie a současnost
Článek o WHO v časopise Natura
WHO Headquarters Office (Geneva)
Globální centrála WHO, Ženeva
WHO Regional Office for Europe (Copenhagen)
WHO/EURO - Evropská úřadovna WHO v Kodani
WHO - Světová zdravotní organizace v ČR (Praha)
WHO/ LO CZ - Kancelář WHO v Praze
Světový DEN BEZ TABÁKU
KVĚTEN; "Cesta za čistým vzduchem", "Zvířátka také nekouří" a jiné akce ve Zdravých městech, obcích, regionech ČR v rámci kampaně na podporu nekouření.

Kampaně

Světový den zdraví / World Health Day
Pravidelná kampaň WHO (vždy 7.4.), do které se zapojují i Zdravá města, obce, regiony ČR.
Členové NSZM ČR realizují rozsáhlou kampaň Dny zdraví v podzimním termínu každého roku.
Pochod všech generací (Obejměme zeměkouli)
GLOBAL EMBRACE
Globální kampaň pro aktivní stáří vyhlašovaná WHO

Materiály a info-zdroje

Dekády a významné roky WHO


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz