Národní síť Zdravých měst ČR


PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO (WHO Healthy Cities Project)

hcplogo.gif

 

 

 Mezinárodní Projekt Zdravé město je realizován v gesci OSN - Světové zdravotní organizace (WHO). WHO tento dlouhodobý mezinárodní program iniciovala a podporuje již od roku 1988.

V Evropě je do Projektu ZM aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o aktivní hnutí municipalit a regionů v Evropě, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých obyvatel podle Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs) a dokumentu Zdraví 2020 WHO. Pro Zdravá města, obce, regiony v Česku je důležitým vodítkem nový dokument Česká republika 2030 (viz níže). 

Zdravá města, obce a regiony v naší republice reprezentuje mezinárodně certifikovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace spolupracuje v rámci mezinárodních uskupení na evropské i globální úrovni: Platforma sítí Zdravých měst WHO v Evropě, ICLEI, Energy Cities, ad. Oficiálním partnerem NSZM ČR je řada ministerstev a dalších národní institucí, akademických a odborných pracovišť. 

Metodickým přínosem Zdravých měst, obcí, regionů je efektivní kombinace nástrojů pro udržitelný rozvoj v územní veřejné správě, podle rozhodnutí samosprávy a místních podmínek (Zdravé město společně s MA21, CSR, Covenant of Mayors, CLLD, ISO, EFQM/CAF, ad.).

Důležitým znakem ZM je síťování - networking, které umožňuje intezívní odbornou spolupráci a sdílení dobré praxe v rámci České republiky i vůči zahraničí. 

 

Základní informace

MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY v oblasti kvality života, zdraví a udržitelného rozvoje


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3677
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz