Národní síť Zdravých měst ČR


PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO (WHO Healthy Cities Project)

Mezinárodní Projekt Zdravé město iniciovala, podporuje a rozvíjí OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) od roku 1988. hcplogo.gif

V Evropě je do Projektu ZM aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN (viz níže). 

Česká Zdravá města reprezentuje na mezinárodní úrovni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3643
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz